Cofradía de pescadores de Noia

A ría a nosa mina

PUBLICIDADE PROXECTO FORMANOIA

DAMOS PUBLICIDADE AO PROXECTO FORMANOIA:

EXPEDIENTE PE610A-2021-02 

ENTIDADE BENEFICIARIA: CONFRARÍA DE NOIA OBXECTIVO PRIORITARIO: FOMENTAR O CRECEMENTO E EMPREGO SUSTENTABLE

3 CURSOS DE FERRAMENTAS DIXITAIS; 3 CURSOS DE APROVEITAMENTO DE MACROALGAS

TOTAL CUSTOS: 26.395,36

IMPORTA AXUDA FEMP: 19.796€ 75%   IMPORTE XUNTA GALICIA: 6.598,84  € 75%